Takrenoveringar: Vad är en takrenovering och hur går det till?

Att hålla ditt tak i gott skick är viktigt av flera anledningar! Den främsta är såklart för att hålla dig själv och din familj trygga i ert hem. Att genomföra en takrenovering kan därför vara nödvändigt om du märkt av att taket börjar bli slitet. Att försumma takunderhållet helt och hållet under en lång tid kan leda till problem. Den lilla renoveringen kan bli till en omfattande renovering, och rätt som det är kanske du behöver byta hela taket istället.

Taket är en av de mest utsatta delarna av ett hus och påverkas av många olika faktorer. Väder och vind spelar exempelvis en stor roll. Med tiden kan påfrestningarna på taket leda till skador och slitage som behöver åtgärdas för att taket ska behålla sin långa livslängd. En takrenovering innebär att man reparerar eller byter ut delar av taket för att återställa dess funktion och utseende. Det är viktigt att regelbundet kontrollera takets skick för att upptäcka eventuella problem i tid.

architecture, house, swedish house

Vad innebär det att renovera taket?

Att renovera taket innebär att man ta hand om och reparerar de delar av taket som är slitna eller skadade. Detta kan inkludera allt från att byta ut enstaka takpannor till att byta ut hela takets ytskikt. En takrenovering börjar ofta med en noggrann takinspektion för att identifiera vilka delar av taket som behöver åtgärdas. Efter inspektionen ger vi takläggare en rekommendation om vilka åtgärder som bör genomföras, samt ett prisförslag såklart.

Under själva arbetet byter vi ut skadade takpannor, reparerar eller byter läkt och underlagspapp, och ser till att takets konstruktion är i bra skick. Många gånger innebär en takrenovering också att man förbättrar takets isolering och ventilation för att förbättra husets energiprestanda (som i sin tur kan spara pengar för dig!).

Det finns många olika material att välja mellan när man ska renovera taket, till exempel tegelpannor, betongpannor eller takplåt. Kostnaden för en takrenovering kan variera beroende på flera olika faktorer, såsom materialval, takets storlek och takets skick.

Skillnad på att lägga om taket och byta tak

Det är lätt att blanda ihop begreppen “lägga om taket” och “byta tak”, men det finns viktiga skillnader mellan dem. Att lägga om taket innebär att man byter ut det yttre lagret av taket, exempelvis takpannor, utan att ändra den underliggande strukturen. Detta kan vara aktuellt om takpannorna är slitna men takets konstruktion i övrigt är i bra skick. Att lägga om taket är ofta ett mer kostnadseffektivt alternativ eftersom man inte behöver byta ut hela takets bärande delar.

Att byta tak innebär däremot en mer omfattande renovering där man byter ut både takets ytskikt och de underliggande delarna som läkt och eventuell underlagspapp. Detta kan vara nödvändigt om takets konstruktion är skadad eller om det finns omfattande fukt- eller rötskador. Ett takbyte är ofta en större investering och tar längre tid att genomföra, men det ger också en ny och säker takstruktur som kan hålla i upp till 30 år eller mer.

Om du är osäker på huruvida du behöver lägga om taket eller byta tak är det viktigt att konsultera en professionell takläggare som kan bedöma takets skick och rekommendera den bästa lösningen för ditt specifika behov. Bunkeflo Takentreprenad AB är specialiserade på både takomläggning och takbyten i Skåne och kan hjälpa dig att ta rätt beslut för ditt tak.

Exempel på hur man genomför takrenoveringar

Att genomföra en takrenovering kan innebära många olika åtgärder beroende på takets skick och vilka problem som behöver åtgärdas. Här är några vanliga exempel på hur man kan renovera sitt tak.

Byta trasiga takpannor

En av de vanligaste typerna av takrenoveringar är att byta ut trasiga eller skadade takpannor. Detta är en relativt enkel åtgärd som kan förlänga takets livslängd och förhindra att vatten tränger in och orsakar skador på undertaket. För att byta takpannor börjar man med att lokalisera de skadade pannorna och försiktigt lyfta bort dem. Därefter placeras nya takpannor på plats och säkerställs att de sitter stadigt. Denna typ av renovering är ett effektivt sätt att hålla taket i gott skick utan att behöva byta hela taket.

Laga vattenskador

Vattenskador är ett allvarligt problem som kan leda till omfattande skador på både taket och husets konstruktion om de inte åtgärdas i tid. När man lagar vattenskador börjar man med att identifiera källan till läckan och åtgärda den. Detta kan innebära att byta ut skadade takpannor, laga läckor i takplåten eller byta ut skadad underlagspapp. Efter att källan till läckan är åtgärdad kan man behöva byta ut skadade delar av undertaket och eventuell isolering som blivit blöt eller mögelskadad. Det är viktigt att genomföra dessa åtgärder snabbt för att förhindra ytterligare skador.

Reparera undertak

Undertaket är en viktig del av takets konstruktion som ger stöd åt takpannorna och skyddar huset från väder och vind. Om undertaket är skadat eller ruttet behöver det repareras för att säkerställa att taket fungerar som det ska. Att reparera undertaket kan innebära att man byter ut skadade träbalkar, läkt och underlagspapp. Detta arbete kräver noggrannhet och kunskap för att säkerställa att taket blir stabilt och hållbart.

Hur vet man när det är dags att byta tak?

Det kan vara svårt att veta när det är dags att byta tak, men det finns flera tecken som indikerar att det kan vara nödvändigt. Här är några faktorer att hålla utkik efter:

 • Ålder på taket: Ett tak har en begränsad livslängd beroende på materialet. Tegelpannor kan hålla i upp till 100 år medan betongpannor har en livslängd på cirka 30 år. Om ditt tak är äldre än dess förväntade livslängd kan det vara dags att byta det.
 • Synliga skador: Om du ser många trasiga eller saknade takpannor, sprickor eller synliga tecken på slitage kan det vara dags för ett takbyte. Mindre skador kan ofta åtgärdas genom att byta ut enstaka takpannor, men omfattande skador kan kräva ett helt takbyte.
 • Läckage: Återkommande eller omfattande läckage är ett tydligt tecken på att taket behöver bytas. Vattenskador kan orsaka stora problem för husets konstruktion och bör åtgärdas så snart som möjligt.
 • Takets skick: Regelbunden inspektion av takets skick är viktigt. Om du märker att taket buktar, att läkten är rutten eller att undertaket är skadat är det ett tecken på att taket behöver bytas.
 • Energiåtgång: Om du märker att dina energikostnader ökar kan det bero på att taket inte längre isolerar huset effektivt. Ett nytt tak kan förbättra husets energieffektivitet och minska dina uppvärmnings- och kylkostnader.

Det är alltid bäst att konsultera en professionell takläggare för en noggrann bedömning av takets skick. Bunkeflo Takentreprenad AB hjälper dig att avgöra om det är dags att renovera eller byta taket, och ger dig råd om de bästa åtgärderna för ditt specifika behov.

Vad kostar en takrenovering?

Kostnaden för en takrenovering kan variera stort beroende på flera olika faktorer, bland annat takets storlek, materialval och omfattningen av de nödvändiga åtgärderna. Här är en översikt över vad olika typer av takrenoveringar kan kosta:

 • Byta trasiga takpannor: Att byta ut enstaka trasiga takpannor är en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna. Priset kan ligga på cirka 100-200 kronor per kvadratmeter beroende på material och arbetskostnad.
 • Laga vattenskador: Kostnaden för att laga vattenskador kan variera beroende på hur omfattande skadorna är. Mindre reparationer kan kosta några tusen kronor, medan större skador som kräver byte av delar av undertaket och isolering kan kosta upp till 20 000 kronor eller mer.
 • Reparera undertak: Om undertaket är skadat och behöver repareras kan kostnaden vara ganska hög. Byte av läkt och underlagspapp kan kosta mellan 500 och 1000 kronor per kvadratmeter beroende på materialval och arbetskostnad.
 • Lägga om taket: Att lägga om taket, det vill säga byta ut det yttre lagret av taket, kan kosta mellan 300 och 600 kronor per kvadratmeter beroende på material. Tegelpannor är oftast dyrare än betongpannor, och takplåt kan variera i pris beroende på kvalitet.
 • Byta tak: Ett komplett takbyte, där både ytskikt och undertak byts ut, är den mest omfattande och kostsamma åtgärden. Priset för takbyte kan variera mellan 800 och 1500 kronor per kvadratmeter beroende på material och komplexiteten i arbetet. För ett genomsnittligt hus på 100 kvadratmeter kan kostnaden ligga mellan 80 000 och 150 000 kronor eller mer.

Vad ska man tänka på inför en takrenovering?

Om du vill renovera ditt tak, fördelaktigen med hjälp av erfarna takläggare, finns det flera saker som du kan göra i förväg för att förbereda dig. Här nedan har vi skapat en checklista på saker som kan vara bra att veta om och genomföra inför en takrenovering!

 1. Inspektera taket: Börja med att anlita en takläggare för att inspektera takets skick och identifiera eventuella problem.
 2. Välj rätt material: Välj material som passar ditt hus och klimatet i din region. Tegelpannor, betongpannor och takplåt har olika egenskaper och livslängd (detta gäller såklart bara om du ska lägga om yttertaket).
 3. Planera tidsramen: Bestäm när du vill att renoveringen ska äga rum. Tänk på att vissa tider på året kan vara bättre för takarbeten beroende på väderförhållandena.
 4. Kontrollera tillstånd: Kolla om du behöver bygglov eller andra tillstånd för din takrenovering. Detta kan variera beroende på omfattningen av arbetet och var ditt hus är beläget.
 5. Förbered ditt hem: Skydda ditt hem och din trädgård från byggdamm och skräp under renoveringen. Flytta eventuella ömtåliga föremål som kan skadas.
 6. Säkerhet: Prata med din takläggare om säkerhet och vilka säkerhetsåtgärder de tar. Det är viktigt såväl för oss som läggare, som för dig som husägare.
 7. Garanti och försäkring: Kontrollera att takläggaren erbjuder garanti på arbetet och att de har rätt försäkringar. Detta ger dig extra trygghet om något skulle gå fel.

Checklista inför takrenoveringen:

 • Inspektera taket och identifiera problem
 • Välj material
 • Sätt en budget
 • Planera tidsramen
 • Kontrollera om bygglov behövs
 • Anlita en pålitlig takläggare
 • Förbered ditt hem
 • Säkerställ säkerheten
 • Kontrollera garanti och försäkring

Att följa dessa steg hjälper dig att genomföra en smidig och framgångsrik takrenovering. Bunkeflo Takentreprenad AB är här för att assistera dig genom hela processen, från inspektion till färdigt arbete, och säkerställa att ditt tak får den vård det behöver för en lång livslängd.

Vanliga frågor om takrenoveringar

Att renovera taket är en viktig investering för ditt hem, och det är naturligt att ha många frågor innan du påbörjar projektet. Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna om takrenoveringar.

Vad kostar det att renovera ett tak?

Kostnaden för att renovera ett tak varierar beroende på flera faktorer, bland annat takets storlek, materialval och omfattningen av renoveringen. Här är några ungefärliga prisuppgifter:

 • Byta trasiga takpannor: Cirka 100-200 kronor per kvadratmeter.
 • Laga vattenskador: Från några tusen kronor för mindre reparationer till upp till 20 000 kronor eller mer för omfattande skador.
 • Reparera undertak: Mellan 500 och 1000 kronor per kvadratmeter.
 • Lägga om taket: Cirka 300-600 kronor per kvadratmeter beroende på material.
 • Byta tak: Mellan 800 och 1500 kronor per kvadratmeter.

Vilken typ av tak är billigast?

Kostnaden för olika takmaterial kan variera. Här är en översikt över några vanliga material och deras kostnader:

 • Betongpannor: Betongpannor är ofta det mest kostnadseffektiva alternativet, med en kostnad på cirka 300-500 kronor per kvadratmeter.
 • Takplåt: Takplåt kan vara billigare än tegelpannor och ligger ofta på cirka 400-600 kronor per kvadratmeter.
 • Tegelpannor: Tegelpannor är vanligtvis dyrare än betongpannor och kan kosta mellan 500 och 800 kronor per kvadratmeter.

Att välja det billigaste alternativet innebär dock inte alltid den bästa långsiktiga lösningen. Tänk på takets livslängd, underhållsbehov och estetiska värde när du väljer material.

Kan man renovera tak själv?

Att renovera taket själv kan verka som ett sätt att spara pengar, men det är viktigt att överväga de risker och utmaningar som det innebär. Takrenovering kräver expertis, säkerhetsutrustning och rätt verktyg. Här är några punkter att tänka på:

 • Säkerhet: Arbeta på taket kan vara farligt. Fallrisker och skador är vanliga om man inte har rätt säkerhetsutrustning.
 • Expertis: Att renovera taket kräver kunskap om byggteknik och material. Felaktiga reparationer kan leda till större skador och kostnader på sikt.
 • Tid och arbete: Takrenovering är tidskrävande och kräver mycket arbete. Professionella takläggare kan ofta genomföra jobbet snabbare och effektivare.

För de flesta är det bäst att anlita en professionell takläggare för att säkerställa att arbetet utförs korrekt och säkert. Om du vill läsa mer om att byta tak själv har vi flera intressanta artiklar om det här i bloggen.

Måste man ta bort gammal papp på taket?

Om du planerar att lägga om taket kan det vara nödvändigt att ta bort den gamla underlagspappen, beroende på dess skick. Här är några faktorer att överväga:

 • Skick på underlagspappen: Om den gamla underlagspappen är i dåligt skick, med sprickor eller skador, bör den bytas ut för att säkerställa takets täthet.
 • Ny installation: Vid ett komplett takbyte är det ofta bäst att ta bort all gammal papp för att inspektera undertaket och eventuellt reparera skador innan ny papp och takpannor installeras.
 • Extra lager: I vissa fall kan det vara möjligt att lägga ny papp ovanpå den gamla, men detta bör bedömas av en professionell takläggare.

För mer information eller specifika råd om takrenovering är du välkommen att kontakta oss på Bunkeflo Takentreprenad AB. Våra erfarna takläggare hjälper dig att planera och genomföra din takrenovering på bästa sätt.

Rulla till toppen