papptak malmö

Laga takpapp: En komplett guide för ett hållbart tak

Att laga takpapp kan verka som en utmanande uppgift, men med rätt kunskap och verktyg kan du förlänga livslängden på ditt tak och säkerställa att ditt hem förblir skyddat mot väder och vind. Vipå BFTE har skapat en guide för hur du går tillväga. Här kommer vi att gå igenom allt du behöver veta om att laga takpapp, från vad takpapp är till hur du väljer rätt takmassa för just ditt tak. Vårt mål är att ge dig en omfattande och användarvänlig guide för att hjälpa dig att hantera ditt takunderhåll på bästa sätt. Vi vill också erbjuda dig den bästa möjliga vägledningen.

Inledning till takpapp och papptak

Takpapp, även känt som papptak, är en av de vanligaste materialen som används för att täcka tak i Sverige. Denna typ av takbeläggning, som består av papp, är populär på grund av dess hållbarhet, kostnadseffektivitet och enkel installation. Takpapp används ofta på både kommersiella och privata byggnader och erbjuder ett pålitligt tätskikt som skyddar byggnader från regn, snö och andra väderförhållanden.

Vad är takpapp?

Takpapp är en typ av takmaterial som består av flera lager av asfalt och glasfiber eller andra förstärkande material. Det finns olika typer av takpapp beroende på användningsområde och klimat. De mest vanligt förekommande varianterna inkluderar SBS- och APP-modifierad asfalt, som ger extra flexibilitet och motståndskraft mot temperaturvariationer. Takpapp används som ett tätskikt och skyddar taket från fukt och skador, vilket gör det till ett viktigt element i takets konstruktion. För att säkerställa takets hållbarhet ska takpapp installeras korrekt och underhållas regelbundet.

Fördelar med takpapp som tätskikt

Att välja takpapp som tätskikt har flera fördelar:

 • Hållbarhet: Takpapp kan hålla i många år med rätt underhåll, och moderna produkter är mer motståndskraftiga mot sprickor och skador.
 • Kostnadseffektivt: Det är ofta billigare än andra typer av takmaterial, vilket gör det till ett populärt val för många husägare.
 • Enkelt att installera: Installation av takpapp är relativt enkelt och kräver inte lika mycket tid eller arbete som andra takmaterial.
 • Flexibilitet: Takpapp är flexibelt och kan anpassas till olika takformer och -storlekar.
 • Skydd mot väder: Det ger ett pålitligt skydd mot regn, snö och andra väderförhållanden, vilket bidrar till takets hållbarhet.

Läggning av takpapp

Steg för steg guide för att lägga takpapp

Förbered ytan:

 • Se till att taket är rent och torrt innan du börjar. Avlägsna gammal takpapp, löv, smuts och eventuellt skräp.
 • Kontrollera takets yta för skador och reparera eventuella hål eller sprickor.

Applicera primer:

 • Använd en takprimer för att förbättra vidhäftningen av takpappen. Applicera primern jämnt över hela ytan och låt den torka enligt tillverkarens instruktioner.

Lägg första lagret takpapp:

 • Rulla ut takpappen från botten av taket och arbeta dig uppåt. Se till att varje rulle överlappar den föregående med minst 10 cm.
 • Använd takspik eller häftklamrar för att fästa takpappen på plats. Placera fästelementen med jämna mellanrum för att säkerställa att pappen sitter ordentligt.

Lägg ytterligare lager:

 • För extra skydd, lägg ett andra lager takpapp på samma sätt som det första, men se till att överlappningarna inte ligger direkt ovanpå varandra.

Tätning:

 • Använd takmassa för att täta kanterna och överlappningarna. Detta hjälper till att förhindra vatteninträngning och förbättrar takets hållbarhet.

Inspektion:

 • Efter att ha lagt takpappen, inspektera hela ytan noggrant för att säkerställa att det inte finns några lösa områden eller dåligt tätade skarvar.

Vanliga misstag att undvika vid takpappläggning

 • Dålig förberedelse av ytan: Om taket inte är ordentligt rengjort och förberett kan det leda till att takpappen inte fäster ordentligt.
 • Otillräcklig överlappning: Om överlappningarna mellan rullarna är för små kan vatten tränga in under pappen.
 • Felaktig användning av fästelement: För få eller felaktigt placerade takspik kan leda till att takpappen blåser bort.
 • Bristande tätning: Om takmassan inte appliceras korrekt på överlappningar och kanter kan vatten tränga in och orsaka skador.

Underhåll av tak

Regelbundet underhåll av taket är viktigt för att förlänga dess livslängd och undvika kostsamma reparationer genom att laga takpapp. Här får du tips på hur du bäst underhåller ditt tak och upptäcker eventuella skador i tid.

Regler för regelbundet underhåll för att förlänga takets livslängd

 • Årlig inspektion: Inspektera taket minst en gång om året för att upptäcka eventuella skador eller tecken på slitage.
 • Rengöring: Håll taket rent från löv, mossa och annat skräp som kan hålla kvar fukt och orsaka skador.
 • Kontrollera tätskiktet: Se till att takpappen och eventuella tätningar är intakta och fria från sprickor eller hål.
 • Underhåll hängrännor och stuprör: Rensa hängrännor och stuprör regelbundet för att förhindra vattenansamling på taket.
 • Reparera omedelbart: Åtgärda alla upptäckta skador omedelbart för att förhindra att de förvärras.

Tips för att upptäcka och åtgärda skador på taket

 • Visuell inspektion: Gå regelbundet upp på taket eller använd en kikare för att inspektera taket visuellt. Leta efter lösa eller saknade takpappsdelar, sprickor och tecken på vattenansamling.
 • Inre inspektion: Inspektera insidan av taket för att upptäcka tecken på läckage, såsom fuktfläckar eller mögel.
 • Testa tätningen: Kontrollera tätningar runt skorstenar, ventiler och andra genomföringar för att säkerställa att de är intakta.
 • Använd rätt material för reparationer: När du upptäcker skador, använd högkvalitativa produkter som är specifikt utformade för ditt takmaterial för att göra nödvändiga reparationer.
 • Professionell inspektion: Överväg att anlita en professionell takläggare för en grundlig inspektion och underhåll minst en gång vartannat år. Kontakta oss så berättar vi mer!

Reparera din tak snabbt och lätt

Att reparera taket kan kännas som en stor uppgift, men med rätt kunskap och verktyg kan det göras snabbt och enkelt. Regelbundet underhåll och snabba reparationer kan förlänga takets livslängd och spara dig från kostsamma reparationer i framtiden. Här får du en guide till vanliga skador och hur du laga takpapp på egen hand.

Vanliga skador på tak och hur de kan åtgärdas

 • Sprickor och hål: Dessa uppstår ofta på grund av åldrande material eller extrema väderförhållanden. De kan leda till läckage och större skador om de inte åtgärdas snabbt.
 • Lösa eller saknade takpappsdelar: Vinden kan ibland lyfta eller blåsa bort delar av takpappen, vilket exponerar taket för väder och vind.
 • Moss- och algtillväxt: Mossor och alger kan hålla kvar fukt och orsaka nedbrytning av takpappen över tid.

Enkla reparationer för att återställa vattentätheten

Laga hål i takpapp:

 • Rengör området: Börja med att rengöra området runt hålet för att få bort smuts och lösa delar.
 • Applicera takmassa: Fyll hålet med takmassa och se till att den appliceras jämnt över hela ytan.
 • Lägg ny takpapp: Placera en bit ny takpapp över hålet och fäst den med takspik eller häftklamrar. Applicera mer takmassa runt kanterna för att säkerställa att den är tätt förseglad.

Laga sprickor i papptak:

 • Rengör sprickan: Ta bort all smuts och löst material från sprickan.
 • Applicera tätningsmedel: Fyll sprickan med ett elastiskt tätningsmedel som är specifikt utformat för papptak.
 • Täck med takmassa: Applicera ett lager takmassa över tätningsmedlet för extra skydd.

Lägga ny takpapp på gammal takpapp:

 • Inspektera den gamla takpappen: Se till att den gamla takpappen är i tillräckligt bra skick för att användas som underlag. Reparationer bör göras på alla skador innan du lägger ny takpapp.
 • Rengör ytan: Rengör den gamla takpappen noggrant för att säkerställa god vidhäftning.
 • Lägg ny takpapp: Lägg den nya takpappen enligt de tidigare beskrivna stegen, se till att överlappa och täta ordentligt.

Vanliga frågor om att laga takpapp

Hur lagar man hål i takpapp?

För att laga ett hål i takpappen, börja med att rengöra området noggrant. Applicera sedan takmassa för att fylla hålet och täcka med en bit ny takpapp som fästs ordentligt med takspik eller häftklamrar. Slutligen, applicera mer takmassa runt kanterna för att säkerställa en vattentät försegling.

Hur lagar man sprickor i papptak?

Sprickor i papptak lagas genom att rengöra sprickan, fylla den med elastiskt tätningsmedel, och sedan täcka den med takmassa för extra skydd. Detta förhindrar att vatten tränger in och orsakar ytterligare skador.

Kan man lägga ny takpapp på gammal takpapp?

Ja, det är möjligt att lägga ny takpapp på gammal takpapp förutsatt att den gamla takpappen är i gott skick och ordentligt rengjord. Det är viktigt att göra nödvändiga reparationer på den gamla takpappen innan du lägger den nya, och att säkerställa god vidhäftning och tätning.

Hur många år håller ett papptak?

Ett väl underhållet papptak kan hålla mellan 20 till 30 år, beroende på kvaliteten på materialet och de lokala väderförhållandena. Regelbundet underhåll och snabba reparationer av skador kan förlänga takets livslängd ytterligare.

Rulla till toppen