byta trasig takpanna

Byta trasig takpanna – så går du tillväga

Hur gör man för att byta en trasig takpanna? Att ta hand om sitt tak är inte bara en fråga om estetik; det är en kritisk komponent i att upprätthålla ditt hems integritet och skydd. Takpannor spelar en huvudroll i detta skydd, och att identifiera samt byta ut trasiga takpannor är en viktig del av att förebygga större skador som kan påverka hela din fastighet.

Vi på Bunkeflo Takentreprenad AB, med vår långa erfarenhet av takarbete i Skåne, bjuder er på en omfattande guide för att hjälpa dig igenom processen – från upptäckandet av skadade pannor till bytet av dessa. Att underhålla ditt tak sparar inte bara pengar på lång sikt utan säkerställer även att ditt hem förblir tryggt och torrt genom alla väder – så låt oss ta reda på hur man byter trasiga takpannor!

roof tiles, brick, red

Hur vet man att en takpanna är trasig?

Trasiga takpannor kan leda till allvarliga problem, såsom vattenläckage som på sikt skadar takkonstruktionen och husets inre. Du kan identifiera trasiga takpannor genom visuell inspektion. Letar efter sprickor, brutna hörn, eller pannor som sitter löst.

Identifiera trasiga takpannor i tid är nyckeln till att förhindra kostsamma reparationsarbeten i framtiden. Nedan listar vi några tydliga tecken på att en takpanna kan vara skadad och behöver bytas ut:

Visuella tecken på skada

 • Sprickor och brott: Tydliga sprickor eller helt avbrutna bitar är de mest uppenbara tecknen på en skadad takpanna.
 • Pannor som sitter löst: Om takpannorna inte längre sitter fast ordentligt kan de lätt flyttas eller till och med blåsa bort vid starka vindar.
 • Utslitna ytor: Speciellt för tegelpannor, om glasyren börjar erodera eller färgen blekna, kan det vara ett tecken på att pannan inte längre erbjuder optimalt skydd.
 • Mossa och algtillväxt: Även om detta kan vara mer estetiskt, kan överdriven mossa och alger tyda på fuktproblem som kan skada pannan underifrån.

Materialspecifika skador

 • Betongpannor: Utöver sprickor, leta efter tecken på att betongpannan börjar “smula” eller att ytan blivit porös, vilket kan indikera åldring eller vattenskador.
 • Tegelpannor: Förutom sprickbildning, var uppmärksam på eroderad glasyr vilket kan leda till ökad absorbering av vatten och därmed frostskador.

Att regelbundet inspektera ditt tak, särskilt efter extremväder, är viktigt för att upptäcka dessa tecken tidigt. Använd en kikare för att göra en första bedömning från marken och överväg att anlita en professionell för en mer grundlig inspektion.

roof tiles, structure, template

Byta trasig takpanna – så går du till väga

Att reparera tak är en process som kräver noggrannhet och försiktighet. Vi rekommenderar inte att du gör det på egen hand om du inte har tidigare kunskapar inom takläggning. Om du däremot vill veta hur man går till väga har vi skapat en vägledning! Här är en steg-för-steg guide som Bunkeflo Takentreprenad AB rekommenderar:

 1. Säkerhetsförberedelser: Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning och säkra området nedanför arbetet för att skydda både dig och din egendom.
 2. Tillgång till takpannan: Använd en stabil stege för att komma åt det skadade området på taket. Se till att stegen är säkert placerad och att du har en hjälpande hand om möjligt.
 3. Identifiera och avlägsna den skadade pannan: Lokalisera den trasiga takpannan och lyft försiktigt bort de andra, omliggande pannorna för att frigöra den. Detta kan kräva att du använder ett takpannlyft eller liknande verktyg för att undvika ytterligare skador.
 4. Inspektera underlaget: Innan du installerar en ny panna, kontrollera att underlaget (lattverket eller takpappen) inte är skadat. Om det finns skador, bör dessa åtgärdas innan den nya pannan installeras.
 5. Placera den nya takpannan: Se till att den nya pannan passar perfekt in i utrymmet. Den ska vara av samma typ och modell för att säkerställa en enhetlig och funktionell takbeläggning.
 6. Återinstallera de omkringliggande pannorna: När den nya pannan är på plats, återinstallera de tidigare avlägsnade pannorna noggrant.
 7. Kontrollera arbetet: Gör en sista kontroll för att försäkra dig om att alla pannor ligger korrekt på plats och är ordentligt säkrade.

Om du är osäker på något steg i processen eller om skadan verkar vara omfattande, är det alltid bäst att kontakta en professionell takläggare.

Bunkeflo Takentreprenad AB är takläggare i Malmö som erhåller den expertis och erfarenhet som krävs för att säkerställa att ditt tak återställs till optimalt skick med minimal risk för dig som husägare.

Anlita en takläggare för att byta trasiga takpannor

Även om det är möjligt att byta enstaka takpannor själv, rekommenderar vi på Bunkeflo Takentreprenad AB att anlita en professionell takläggare för arbetet, särskilt om skadorna är omfattande eller om taket är svårtillgängligt. En expert kan också identifiera underliggande problem som behöver åtgärdas.

10 tips när du ska byta trasig takpanna

Om du planerar att byta ut en takpanna på egen hand behöver du ha goda förkunskaper inom takläggning. Att ta hand om ett tak är något som kräver noggrannhet och precision. Tänk på att ditt tak är en del av huset som måste fungera som det ska. Det är inte som ett ett rum som du kan renovera bara för att du vill förnya utseendet. Ditt tak måste fungera bra för att ditt hus ska må bra!

Här är våra 10 bästa tips att tänka på när du ska byta eller lägga takpannor:

 1. Inspektera taket regelbundet för att tidigt upptäcka skador.
 2. Använd rätt skyddsutrustning när du arbetar på taket.
 3. Se till att underlaget är i gott skick innan du lägger nya takpannor.
 4. Använd rätt typ av takpannor som passar ditt tak och klimat.
 5. Överväg att använda tegelpannor för estetik och lång hållbarhet.
 6. Betongpannor är ett kostnadseffektivt och hållbart alternativ.
 7. Se till att takpannorna är korrekt placerade och säkrade.
 8. Kontrollera att ventilationen på taket är tillräcklig.
 9. Vid större projekt, överväg att anlita professionella takläggare.
 10. Underhåll taket regelbundet för att förlänga dess livslängd.

Vanliga frågor

Varför går takpannor sönder?

Takpannor kan skadas av flera anledningar, inklusive svåra väderförhållanden som storm och hagel, direkt träff av fallande grenar, samt slitage över tid.

När ska man byta ut betongpannor?

Betongpannor bör bytas ut när de visar tecken på omfattande slitage, sprickbildning, eller när de börjar smula sönder. Generellt har tak av betong en livslängd på 30-50 år. Läs mer om betongpannor och dess livslängd.

Hur länge håller ett tak med tegelpannor?

Tegelpannor är kända för sin långvarighet och kan hålla i över 100 år med rätt underhåll.

Vad kostar det att lägga om tak med betongpannor?

Kostnaden för att lägga om ett tak med betongpannor varierar beroende på takets storlek och tillgänglighet, men generellt sett är det ett kostnadseffektivt materialval.

Hur mycket kostar det att byta takpannor?

Kostnaden för att byta takpannor beror på materialtypen och projektets omfattning. Att byta enstaka pannor kan vara relativt billigt, medan större ombyggnationer blir dyrare.

Pris kan dessutom variera beroende på hur slitet ditt tak är – därför är det alltid klokt att inspektera taket med jämna mellanrum för att spara pengar.

Kan man bara byta ut takpannorna?

Ibland är det tillräckligt att bara byta ut skadade takpannor, men det är viktigt att även kontrollera underlaget och takkonstruktionen för eventuella skador.

Kan man byta tak själv?

Det är möjligt att byta tak själv om du har rätt kunskap och utrustning, dock bara enstaka pannor. För större projekt rekommenderas dock att anlita professionella.

Hur länge håller ett tak med takpannor?

Livslängden på ett tak med takpannor varierar beroende på material, men med rätt underhåll kan både tegel- och betongpannor hålla i många decennier.

Bunkeflo Takentreprenad AB är din partner i Skåne för alla dina takbehov. Kontakta oss för professionell rådgivning och tjänster när du ska byta ut trasiga takpannor eller genomföra större takprojekt. Vi ser till att ditt tak är i toppskick för att skydda ditt hem året runt.

Rulla till toppen