Hur många takpannor per m2? BFTE förklarar!

När du står inför projektet att lägga om ditt tak, eller kanske bygga ett nytt, är det en viktig fråga att ta reda på – hur många takpannor per m2 behöver man egentligen? Bunkeflo Takentreprenad AB är här för att guida dig genom denna process. Antalet takpannor per m2 kan variera beroende på vilken typ av takpanna du väljer, om det är betongpannor eller tegelpannor. Här får du en enkel och informativ översikt för att hjälpa dig på vägen. Det är också viktigt att välja rätt typ av takpanna för sitt tak, med hänsyn till faktorer som takets lutning och underhållsbehov.

Byta tak med tegelpannor – hur går det till?

Att byta tak med tegelpannor är en vanlig metod som många husägare i Sverige väljer, tack vare dess hållbarhet och estetiska fördelar. Det är viktigt att välja rätt typ av tegelpannor för sitt tak, med hänsyn till takets specifika behov och förutsättningar. När du ska byta tak är det första steget att noggrant ta bort de gamla takpannorna och inspektera takets underlag. Därefter förbereds taket för de nya pannorna genom att lägga ett lager takpapp eller ett underlagstak. Tegelpannor är något tyngre än betongpannor, vilket innebär att takets konstruktion måste vara i gott skick för att kunna bära vikten. När förberedelserna är klara börjar den faktiska montering av tegelpannorna, och detta arbete kräver precision för att säkerställa att taket blir tätt och hållbart. Genom att anlita professionella takläggare som oss på BFTE säkerställer du att arbetet utförs korrekt och att ditt tak får en lång livslängd, upp till 100 år.

Beräkna takpannor för ditt tak

Att beräkna antalet takpannor som behövs för ditt tak kan kännas överväldigande, men det behöver inte vara komplicerat. För att räkna ut hur många takpannor per m2 som behövs, är det viktigt att börja med att ta exakta mått på takets yta. Genom att veta takets storlek och vilken typ av takpanna du tänker använda, kan du enkelt beräkna det totala antalet takpannor som behövs. Det är också viktigt att ta exakta mått och välja rätt typ av takpanna för sitt tak för att få en korrekt beräkning.

Ta in rätt mått för att beräkna antalet takpannor

För att ta in rätt mått för att beräkna antalet takpannor, bör du först mäta takets längd och bredd. Det är viktigt att ta hänsyn till takets lutning och andra faktorer när man tar mått för sitt tak. Multiplicera dessa mått för att få takets totala yta i kvadratmeter. Tänk på att även ta hänsyn till takets lutning och eventuella takfönster eller skorstenar som kan påverka det totala antalet pannor som behövs. Ett praktiskt tips är att räkna med lite extra pannor för att täcka eventuella framtida reparationer och underhåll.

Hur många takpannor per m2 – hur beräknar man?

När du har måtten på ditt tak, är nästa steg att bestämma vilken typ av takpanna du ska använda. Vanliga takpannor, som betongpannor och tegelpannor, har olika storlekar och former, vilket påverkar hur många som behövs per kvadratmeter. För att få en exakt siffra kan du använda följande formel: (Takets yta i m2) / (Takpannans yta i m2) = Antalet takpannor. Detta ger dig en bra uppskattning av hur många pannor du behöver, men det är alltid bra att ta in en offert från oss takläggare för att få en mer exakt bild av behovet. Det är också viktigt att välja rätt typ av takpanna för sitt tak för att få en exakt beräkning.

Vad är viktigt att tänka på när du beräknar antalet takpannor

När du ska beräkna antalet takpannor som behövs för ditt tak är det flera viktiga faktorer att ta hänsyn till. Förutom att mäta takets yta noggrant, bör du även tänka på takets lutning, pannornas storlek och form, samt om det finns några specifika designmönster du vill följa. Det är också viktigt att överväga väderförhållandena i ditt område, eftersom detta kan påverka både valet av material och antalet takpannor som krävs. Att ha en tydlig plan och rätt information kommer att göra hela processen smidigare och mer effektiv. Det är avgörande att överväga takets specifika behov när man beräknar antalet takpannor för sitt tak.

Faktorer som påverkar antalet takpannor per kvadratmeter

Det finns flera faktorer som påverkar hur många takpannor du behöver per kvadratmeter. Det är viktigt att överväga takets lutning och komplexitet när man beräknar antalet takpannor för sitt tak. Här är några av de viktigaste:

 • Takpannans storlek: Större pannor täcker mer yta, vilket innebär att färre pannor behövs. Mindre pannor kräver fler för att täcka samma yta.
 • Takets lutning: Brantare tak kan behöva fler pannor för att säkerställa att taket är tätt.
 • Takets komplexitet: Tak med många vinklar, hörn och genomföringar, som skorstenar och takfönster, kan kräva fler pannor och mer noggrann planering.
 • Material: Betongpannor och tegelpannor har olika egenskaper och storlekar, vilket påverkar antalet pannor som behövs.
 • Klimat: I områden med mycket snö och regn kan det vara nödvändigt att ha ett tätare mönster för att förhindra läckage.

Hur takpannans mått påverkar mängden som behövs

Takpannornas mått spelar en stor roll i hur många pannor som behövs per kvadratmeter. Större takpannor, som ofta används för att minska installationstiden, täcker en större yta per panna. Detta innebär att färre pannor behövs, vilket kan sänka både arbetskostnader och materialkostnader. Mindre pannor, å andra sidan, kan vara mer flexibla att arbeta med och kan ge ett mer detaljerat utseende till taket, men kräver fler pannor och därmed mer arbete. Att välja rätt storlek på takpannorna är därför en balans mellan estetik, funktionalitet och kostnad. Det är också viktigt att välja rätt storlek på takpannorna för sitt tak för att optimera både kostnad och estetik.

Takläggning och installation

Att lägga ett nytt tak är en omfattande process som kräver noggrann planering och precision. Det första steget är att förbereda taket genom att ta bort gamla takpannor och säkerställa att underlaget är i gott skick. Därefter läggs ett skyddande lager, som takpapp eller ett underlagstak, för att förhindra fuktinträngning. När detta är klart börjar den faktiska installationen av de nya takpannorna. Det är viktigt att följa en noggrann plan för placeringen av pannorna för att säkerställa att taket blir tätt och hållbart. Genom att noggrant förbereda och installera takpannorna för sitt tak kan man säkerställa hållbarhet och täthet. Genom att anlita erfarna takläggare kan du vara säker på att arbetet utförs på rätt sätt och att ditt nya tak kommer att hålla i många år framöver.

Underhåll och livslängd för takpannor

Ett väl underhållet tak kan ha en mycket lång livslängd, ibland över 100 år. Regelbundet underhåll är avgörande för att säkerställa att takpannorna förblir i gott skick och att taket fortsätter att skydda ditt hem effektivt. Det är viktigt att regelbundet underhålla sitt tak för att förlänga dess livslängd.

Hur lång livslängden på takpannor?

Livslängden på takpannor kan variera beroende på material och underhåll. Betongpannor och tegelpannor är kända för sin hållbarhet och kan ofta hålla i 50 till 100 år, beroende på klimatet och hur väl de underhålls. Regelbundna inspektioner och snabb reparation av eventuella skador kan förlänga takets livslängd avsevärt. Genom att investera i högkvalitativa material och professionell installation kan du säkerställa att ditt tak håller så länge som möjligt. Det är också viktigt att välja rätt typ av takpannor för sitt tak och att överväga faktorer som takets lutning och behovet av underhåll för att hålla taket rent och välskött.

Hur får jag bort mossa på takpannorna för att förlänga livslängden?

Mossa kan vara ett stort problem för tak, eftersom det kan hålla fukt mot takpannorna och orsaka skador över tid. För att ta bort mossa och förlänga livslängden på dina takpannor, följ dessa steg:

 1. Rensa taket regelbundet: Använd en borste med mjuka strån för att försiktigt borsta bort mossa från taket. Undvik att använda högtryckstvätt, eftersom detta kan skada pannorna.
 2. Använd ett mossborttagningsmedel: Applicera ett mossborttagningsmedel som är säkert för takpannor. Följ tillverkarens instruktioner noggrant.
 3. Installera zink- eller kopparremsor: Dessa metaller frigör joner när det regnar, vilket hjälper till att förhindra att mossa växer.
 4. Kontrollera takets ventilation: Bra ventilation kan hjälpa till att hålla taket torrt och minska risken för mossväxt.

Det här är ett fåtal tips som kan hjälpa dig hålla ditt tak rent och förlänga livslängden på dina takpannor. Det är viktigt att hålla sitt tak rent och väl underhållet för att förhindra mossväxt och förlänga livslängden. Bunkeflo Takentreprenad AB är alltid här för att hjälpa dig med professionella råd och tjänster för att hålla ditt tak i bästa möjliga skick.

Fördelar och nackdelar med takpannor

Takpannor är ett populärt val för många husägare på grund av deras hållbarhet och estetiska utseende. Men som med alla material finns det både fördelar och nackdelar att överväga. Det är viktigt att tänka på fördelarna och nackdelarna med takpannor för sitt tak.

Fördelar med takpannor

 1. Hållbarhet: Takpannor, särskilt tegel- och betongpannor, har en lång livslängd och kan hålla i upp till 100 år med rätt underhåll. Det är viktigt att välja rätt typ av takpannor för sitt tak för att säkerställa både hållbarhet och estetik.
 2. Estetik: Takpannor finns i en mängd olika färger och former, vilket gör det enkelt att hitta en stil som passar ditt hus.
 3. Brandmotstånd: Tegelpannor är naturligt brandresistenta, vilket ökar säkerheten för ditt hem.
 4. Lågt underhåll: Takpannor kräver minimalt underhåll jämfört med andra takmaterial.
 5. Miljövänligt: Många takpannor tillverkas av naturliga material och kan återvinnas.

Nackdelar med takpannor

 1. Vikt: Takpannor är tunga och kan kräva extra förstärkning av takstrukturen, vilket kan öka installationskostnaderna. Det är viktigt att överväga vikten och kostnaden för takpannor för sitt tak.
 2. Kostnad: Initialkostnaden för takpannor kan vara högre än andra takmaterial, även om deras långsiktiga hållbarhet ofta balanserar denna kostnad.
 3. Installationstid: Att lägga takpannor kan ta längre tid än andra material på grund av deras vikt och komplexitet.
 4. Känslighet för skador: Även om takpannor är hållbara, kan de spricka eller gå sönder vid kraftiga slag, till exempel från fallande grenar eller extrem väderlek.

Är takpannor en god investering för ditt tak?

Ja, takpannor kan vara en utmärkt investering för ditt tak. Deras långsiktiga hållbarhet och låga underhållskrav gör dem till ett kostnadseffektivt val över tid. Även om initialkostnaden kan vara högre än för andra takmaterial, kompenseras detta av deras långa livslängd och estetiska värde. Ett tak med högkvalitativa takpannor kan också öka fastighetens värde och locka köpare om du någon gång bestämmer dig för att sälja. Dessutom erbjuder takpannor utmärkt skydd mot olika väderförhållanden, vilket är särskilt viktigt i Sveriges varierande klimat. När du väljer takpannor för sitt tak är det viktigt att överväga långsiktig hållbarhet och kostnadseffektivitet.

Vad kostar det att lägga takpannor på ditt tak?

Kostnaden för att lägga takpannor på ditt tak kan variera beroende på flera faktorer, inklusive takets storlek, takets lutning, och vilken typ av takpannor du väljer. Generellt sett ligger kostnaden för material och arbete mellan 500 och 1 500 kronor per kvadratmeter. Här är några av de faktorer som påverkar priset:

 • Materialkostnad: Betongpannor är vanligtvis billigare än tegelpannor, men tegelpannor kan erbjuda en längre livslängd och ett mer klassiskt utseende.
 • Arbetskostnad: Kostnaden för arbetskraft kan variera beroende på projektets komplexite.
 • Förberedelse och reparation: Om taket behöver förstärkas eller repareras innan pannorna kan läggas, ökar detta den totala kostnaden.
 • Tilläggstjänster: Extra tjänster som installation av takfönster, snörasskydd eller ventilationssystem kan också påverka kostnaden.

Bunkeflo Takentreprenad AB erbjuder professionella och konkurrenskraftiga priser, och vi hjälper dig gärna att räkna ut den totala kostnaden för ditt projekt.

Om du har några fler frågor eller behöver ytterligare information, tveka inte att kontakta oss. Vi finns här för att hjälpa dig genom hela processen, från planering till färdigställande, för att säkerställa att ditt tak blir precis som du önskar.

Rulla till toppen