10 tecken på att du behöver en tak renovering

Att ha ett tak i gott skick är viktigt för att skydda huset och förlänga takets livslängd. Här är tio tecken på att det är dags för en tak renovering, bland annat läckor, spruckna takpannor och mossa:

 1. Läckor och fukt: Om du ser vattenfläckar på innertaket eller fukt i vinden, så kan det vara skador på taket.
 2. Spruckna eller saknade takpannor: Tegelpannor och betongpannor kan spricka eller lossna över tid. Kontrollera regelbundet och byt ut skadade pannor.
 3. Mossa och alger: Växtlighet på taket kan skada pannorna och minska takets livslängd.
 4. Skadat undertak: Ett skadat eller ruttnat undertak behöver uppmärksamhet genast.
 5. Åldrat tak: Om taket är över 30 år gammalt, så är det sannolikt dags för en takrenovering.
 6. Höga energikostnader: Ett dåligt isolerat tak kan leda till höga uppvärmnings- och kylkostnader.
 7. Synliga sprickor: Synliga sprickor och hål är tecken på att det är dags att renovera.
 8. Ojämnheter: Om taket ser ojämnt eller böljande ut, så kan det vara strukturella problem.
 9. Rost på metalltak: För metalltak är rost ett allvarligt problem som måste åtgärdas snabbt.
 10. Slitna fogar och tätningar: Kontrollera fogar och tätningar runt skorstenar, ventiler och andra genomföringar.

Varför renoverar man taket?

Man renoverar taket för flera skäl. Ett bra tak ger inte bara skydd mot väder och vind, det förbättrar också bland annat energiprestandan i huset. Genom att renovera taket förlänger du takets livslängd och undviker kostsamma reparationer i framtiden. Takets skick påverkar också husets värde, om du ska sälja huset. En takrenovering är också en chans att uppgradera till mer hållbara och energieffektiva material.

När är det dags för en takrenovering?

Det kan vara svårt att veta när det är dags för en takrenovering. Här är några riktlinjer som kan hjälpa dig att avgöra, bland annat tecken som indikerar behovet av renovering:

 • Ålder på taket: Om ditt tak är äldre än 30 år ska du överväga en renovering.
 • Synliga skador: Sprickor, hål eller saknade takpannor är tydliga tecken.
 • Återkommande läckor: Om du upplever återkommande vattenläckor är det dags att agera.
 • Fuktproblem på vinden: Fukt och mögel på vinden indikerar dålig ventilation eller skador på taket.

Ta hand om taket – varför är det viktigt?

Ta hand om taket är viktigt för husets hälsa och säkerhet. Ett bra tak skyddar mot väderrelaterade skador och håller energikostnaderna nere. Regelbundet underhåll kan bland annat förhindra små problem från att bli stora och kostsamma. Det är därför viktigt att regelbundet inspektera taket och genomföra nödvändiga reparationer. Genom att ta hand om taket förlänger du takets livslängd och säkerställer att ditt hus är skyddat.

Hur mycket kostar det att renovera taket?

Priset för en takrenovering varierar beroende på flera faktorer, bland annat takets storlek, materialval och arbetskostnader. Generellt kan du förvänta dig att priset för en takrenovering ligger mellan 500 och 1500 kronor per kvadratmeter.

Hur mycket kostar det att lägga nytt tak?

Lägga nytt tak är en större investering än en renovering men kan vara nödvändigt om taket är alltför skadat. Priset beror bland annat på vilket material du väljer. Tegelpannor och betongpannor är populära val i Skåne, men det finns även andra material att överväga. Ett nytt tak kostar vanligtvis mellan 1000 och 2500 kronor per kvadratmeter, inklusive både material och arbete.

Priser för ett takbyte på 150 kvm

Ett takbyte på 150 kvm kan ge en bra uppskattning av vad ett takbyte kostar totalt. Bland annat påverkas kostnaden av materialval, arbetskostnader och eventuella tilläggsarbeten. Här följer en mer detaljerad uppdelning av kostnaderna.

Arbetskostnader för takbyte på 150 kvm

Arbetskostnaderna utgör en stor del av totalpriset. För ett takbyte på 150 kvm kan arbetskostnaderna ligga mellan 60 000 och 100 000 kronor, beroende på entreprenörens priser och arbetsomfattningen.

Materialkostnader för takbyte på 150 kvm

Materialkostnaderna varierar beroende på vilket takmaterial du väljer. För tegelpannor eller betongpannor kan kostnaden ligga mellan 75 000 och 150 000 kronor för 150 kvm. Välj rätt material för ditt hus och klimat.

Totalkostnad för takbyte på 150 kvm

Den totala kostnaden för att byta tak på 150 kvm kan alltså ligga mellan 135 000 och 250 000 kronor. Detta inkluderar både arbets- och materialkostnader.

Vi på Bunkeflo Takentreprenad AB är specialiserade på takrenoveringar och takbyte i Skåne. Kontakta oss gärna för en kostnadsfri offert och rådgivning kring ditt takprojekt. Vi hjälper dig hitta den bästa lösningen för ditt hus och dina behov.

Renovera taket – hur fungerar processen?

Att renovera taket är en stor investering för att förlänga takets livslängd och skydda ditt hem. Här är en steg-för-steg-guide till hur processen går till, bland annat inspektion, materialval och slutbesiktning.

Kontakta takläggare

Första steget är att kontakta en erfaren takläggare, som oss på Bunkeflo Takentreprenad AB, för att få en professionell bedömning av ditt taks skick. Takläggaren kan bland annat utföra en inspektion och ge dig en offert baserad på de nödvändiga åtgärderna. Oavsett var i landet du bor ska du alltid välja en pålitlig entreprenör med goda referenser och erfarenhet inom tak renovering!

Se våra omdömen på RECO!

Planering och utförandet

Efter att du har valt takläggare och accepterat offerten, börjar planeringsfasen. Här beslutas det om tidsramen för projektet, vilket material som ska användas och vilka specifika arbeten som ska utföras, bland annat förberedelser, rivning, installation och avslutning. Under själva utförandet:

 1. Förberedelser: Området runt huset skyddas, och eventuella hinder avlägsnas.
 2. Rivning: Det gamla taket tas bort, och eventuella skador på underliggande strukturer repareras.
 3. Installation: Det nya takmaterialet installeras noggrant enligt tillverkarens anvisningar.
 4. Avslutning: Taket förses med nödvändiga detaljer som rännor, ventilation och tätningar.

Besiktning och avstämning

När taket är färdigställt, utförs en slutbesiktning för att säkerställa att allt arbete är korrekt utfört och att inga detaljer har förbises. Under slutbesiktningen går man bland annat igenom takets underhållsbehov och får tips från takläggaren om hur du bäst tar hand om ditt nya tak. En noggrann avstämning säkerställer att du som kund är helt nöjd med arbetet innan projektet avslutas.

Välja rätt takbeklädnad

Val av takbeklädnad är avgörande för takets funktion och estetik. Bland annat bör man överväga faktorer som hållbarhet, kostnad och klimatpåverkan. Här är en översikt över några vanliga material och deras fördelar.

Takplåt

Takplåt är ett populärt val på grund av dess hållbarhet och långa livslängd. Det är lätt och enkelt att installera, vilket kan göra takrenoveringen snabbare och billigare. Takplåt är också resistent mot korrosion och kräver minimalt underhåll, bland annat tack vare dess skyddande beläggning och motståndskraft mot extrema väderförhållanden.

Betongpannor

Betongpannor är kända för sin robusthet och lång livslängd. De är tunga och stabila, vilket gör dem idealiska för områden med kraftiga vindar. Betongpannor finns i många olika färger och stilar, vilket ger dig möjlighet att anpassa takets utseende till ditt hus, bland annat genom att välja mellan olika ytbehandlingar och texturer.

Tegelpannor

Tegelpannor ger ett klassiskt och tidlöst utseende till ditt hus. De är mycket hållbara och kan bland annat ha en livslängd på över 100 år med rätt underhåll. Tegelpannor är också bra på att reglera temperaturen, vilket kan bidra till bättre energieffektivitet i ditt hem.

Ytpapp

Ytpapp är ett flexibelt och kostnadseffektivt alternativ som ofta används på platta eller svagt lutande tak. Det är lätt att installera och kan snabbt repareras vid skador. Ytpapp är också vattentätt och ger ett bra skydd mot väder och vind, bland annat genom att förhindra läckage och minska risken för fuktskador.

Rätt takbeklädnad säkerställer att ditt tak inte bara ser bra ut, utan också håller länge och skyddar ditt hem effektivt. Bunkeflo Takentreprenad AB hjälper dig gärna att hitta det bästa alternativet för just ditt hus. Kontakta oss idag för mer information och en kostnadsfri konsultation.

Hållbar takrenovering

Att utföra en hållbar tak renovering är avgörande för att säkerställa takets livslängd och minska miljöpåverkan. Här följer några råd och riktlinjer för att göra din takrenovering så hållbar som möjligt, bland annat genom att välja miljövänliga material och optimera energianvändningen.

Hur får man taket att hålla länge?

För att ditt tak ska ha en lång livslängd är det viktigt att följa några grundläggande principer:

 1. Regelbundet underhåll: Kontrollera taket minst en gång per år och efter kraftiga väderhändelser. Leta efter skador, sprickor och andra tecken på slitage, bland annat lösa takpannor och igensatta takrännor.
 2. Kvalitetsmaterial: Använd material av hög kvalitet som är anpassade för klimatet i din region. Tegelpannor, betongpannor och takplåt är alla hållbara alternativ.
 3. Professionell installation: Anlita alltid en erfaren takläggare för att säkerställa att taket installeras korrekt.
 4. God ventilation: Se till att taket har tillräcklig ventilation för att förhindra fuktproblem och mögel.
 5. Rensa takrännor: Håll takrännor och avlopp fria från löv och skräp för att förhindra vattenansamling och skador.

Bygglov för tak renovering?

Vid takrenovering är det viktigt att kontrollera om du behöver bygglov. Reglerna varierar beroende på kommun och vilken typ av förändringar du planerar att göra. Generellt sett behöver du bygglov om du bland annat:

 • Byter takmaterial till ett annat som påverkar byggnadens utseende.
 • Ändrar takets form eller höjd.
 • Utför omfattande reparationer eller nybyggnationer som påverkar byggnadens struktur.

Kontakta din kommun för att få exakt information om vad som gäller i ditt fall. Det kan också vara bra att konsultera din takläggare som kan ge råd och hjälp med bygglovsansökningar.

Kostnader och bidrag för takrenovering

Kostnaden för en takrenovering kan variera beroende på flera faktorer, bland annat takets storlek, materialval och omfattningen av arbetet. Här är några faktorer som påverkar kostnaden:

 • Materialkostnader: Olika material har olika priser. Tegelpannor och betongpannor är dyrare än takplåt och ytpapp.
 • Arbetskostnader: Arbetskostnader varierar beroende på entreprenör och arbetsomfattning.
 • Eventuella reparationer: Om det finns skador på understrukturen kan detta öka kostnaderna.

Det finns även olika bidrag och avdrag som kan hjälpa till att minska kostnaderna för en takrenovering:

 • ROT-avdrag: Privatpersoner kan få skatteavdrag för arbetskostnader vid renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Kontrollera aktuella regler för att se hur mycket du kan spara.
 • Energibidrag: I vissa fall kan du få bidrag för att göra ditt hus mer energieffektivt, vilket kan inkludera takrenovering.

Alternativ till tak renovering

Om ditt tak inte är alltför skadat kan det finnas alternativ till en fullständig takrenovering, bland annat:

 1. Reparation: Mindre skador kan ibland repareras utan att hela taket behöver bytas ut. Detta kan vara ett kostnadseffektivt alternativ om skadorna är begränsade.
 2. Överlappande takläggning: Vid vissa typer av takmaterial kan du lägga ett nytt lager ovanpå det gamla. Detta sparar tid och pengar, men är inte alltid möjligt beroende på takets skick och typ av material.
 3. Takbeläggning: En ny beläggning eller behandling kan förlänga takets livslängd och förbättra dess utseende. Detta är särskilt vanligt för plåttak.

Vi på Bunkeflo Takentreprenad AB är specialister på takrenoveringar och kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för ditt tak. Oavsett om det handlar om en fullständig renovering, reparation eller annan åtgärd, står vi redo att assistera dig. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation och offert.

Rulla till toppen