top of page
Arbetare Carrying Asbest Board
Ta bort Asbest Roofing

RIVNING

Är det dags att riva i hemmet, företagslokalen eller en hel byggnad? Vi utför rivning av allt från små projekt såsom badrum till rivning av hela hus. 

Säker rivning kräver goda kunskaper. Många äldre byggnader kan innehålla skadliga material såsom PCB eller asbest. Oförsiktig rivning kan också ge upphov till skador på både personer och byggnader. Därför är det mycket viktigt att ha goda kunskaper om byggnadskonstruktion och om hur man river på ett tryggt sätt för att undvika att det sker olyckor.
 

Vi tar hänsyn till miljön
 

När vi river ser vi till att alla rivningsmassor, avfall och material som går att återvinna tas om hand på rätt sätt. Vi har samarbeten med certifierade aktörer som ser till att alla material hamnar på rätt plats så att vår miljöpåverkan minimeras. Vi ser det som en stor fördel att vara noga med att sortera rivningsmassorna så att så mycket som möjligt går att återvinna istället för att enbart bli fyllmassor.

asbestarbetare
bottom of page